_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Att förmedla 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

MED ORD & BILD

Foton Målningar Illustrationer

Berättelser Instruktioner

Att vara lite nyfiken är ofta en förutsättning för att lära sig nya saker.
Men vad är kunskapen värd om man inte delar den med andra?


 

Monica ledel